Welkom bij GvM keuringen

Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in het keuren/inspecteren van arbeidsmiddelen/gereedschap volgens de geldende normen.

Het regulier inspecteren of keuren van arbeidsmiddelen is onderdeel van de wettelijke eisen die gesteld worden aan het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen. Wat er nu precies onder een arbeidsmiddel moet worden verstaan, is in de Arbowet niet terug te vinden. Daarvoor moet het Arbo-besluit erop nageslagen worden. Daarin staat onder andere te lezen dat dit in feite alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen zijn. Deze middelen kunnen  door normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn, en die vroeg of laat aanleiding tot gevaarlijke situaties kunnen geven. Om dat risico, voor zover mogelijk, uit te sluiten zijn werkgevers op grond van artikel 7.4a lid 3 van dit besluit gehouden die arbeidsmiddelen te keuren. Artikel 7.4a eist dat arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd. Deze keuringen dienen te worden uitgevoerd door een deskundig natuurlijk persoon.

Het keuren van arbeidsmiddelen is voor veel bedrijven en instellingen al vanzelfsprekend. Veelal komen bedrijven bij het opzetten van de RI&E of een certificering tot de conclusie dat men de arbeidsmiddelen moet laten keuren. Bij een certificering zoals VCA, ISO 9001 en andere kwaliteitsmanagementsystemen, is het keuren van arbeidsmiddelen een onderdeel van certificering geworden.

Bij GvM keuringen doen we er alles aan om uw arbeidsmiddelen zo veilig mogelijk te houden, dit kunnen wij voor u doen door regulier onderhoud of en/of het keuren van uw arbeidsmiddelen volgens de geldende normen.

Onze diensten

  • NEN3140 keuring van uw elektrisch gereedschap.
  • Las apparatuur volgens NEN-EN-IEC 60974-4.
  • Keuring en inspectie tuin, park en bosmachines.
  • Inspectie ladders, trappen en rolsteigers.NEN2484
  • Inspectie van valbeveiligingsmiddelen.
  • Controle van verbandmiddelen.

Elektrisch gereedschap
(NEN 3140)

Keuring van elektrische gereedschappen volgens NEN3140.

Las apparatuur

Voor specifieke arbeidsmiddelen kunnen specifieke normen gelden, zij zijn onder andere genoemd de NEN-EN-IEC 60974-4 voor lasapparatuur.

Draagbaar klimmateriaal

De Keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 NEN2718 en EN131en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Valbeveiligingsmiddelen

Harnassen, vallijnen en andere valbeveiliging zijn er voor uw veiligheid. Hier moet u op kunnen vertrouwen.

Hijs en hefmiddelen

Alles onder de “haak” zoals hijsbanden, staalstroppen, hijskettingen maar ook evenaars en klemmen hebben een vrij hoog risico-ongelukken te veroorzaken.

Tuin, park, bos en grondverzetmachines

Bij het keuren van landbouw-, tuin-, park-, bos- en bouwmachines wordt in hoofdzaak naar de veiligheid gekeken.

Verbandmiddelen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer je snel hulp kunt verlenen, hebt u de juiste EHBO materialen nodig.