Las apparatuur

NEN-EN-IEC-60974-4 Lasapparatuur.

Voor specifieke arbeidsmiddelen kunnen specifieke normen gelden, zij zijn onder andere genoemd de NEN-EN-IEC 60974-4 voor lasapparatuur. De Arbowet eist namelijk van werkgevers dat zij de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen zo goed mogelijk waarborgen. De in de Arbowet opgestelde eisen zijn op het gebied van elektrische arbeidsmiddelen uitgewerkt in de norm NEN 3140. Specifiek voor lasapparatuur is dit echter niet voldoende.

De in Europa verkochte lasapparatuur  wordt ontwikkeld en gebouwd volgende de Europese norm EN 60974-1 IEC 2005. Volgens deel 4 van deze norm moet er een periodieke elektrische veiligheidskeuring worden uitgevoerd. Naast de NEN 3140 is het echter voor lasapparatuur verplicht om ook het secundaire stroomgedeelte (lasstroom en isolatieweerstand) op diverse essentiële punten te meten. Dit doen we volgens de meer uitgebreide norm NEN-EN-IEC-60974-4. De NEN-EN-IEC 60974-4 specificeert testprocedures voor periodieke inspectie, en na elke reparatie, om de elektrische veiligheid van las-en snijapparatuur te waarborgen.