Wetgeving en algemene voorwaarden

De wetgever geeft niet aan wát u precies moet doen, maar zeker is wél dat u:

  • Verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw mensen, dus óók als zij door eigen toedoen óf opzettelijk bij een bedrijfsongeval betrokken raken.
  • Verantwoordelijk bent voor een juist en veilig gebruik van uw arbeidsmiddelen.
  • Verantwoordelijk bent voor correct onderhoud van die arbeidsmiddelen.
  • Aansprakelijk bent voor schade of ongevallen als blijkt dat u onzorgvuldig of onverantwoordelijk met uw arbeidsmiddelen omgaat.

Voldoen aan de wettelijke regels kan in veel gevallen volstrekt onvoldoende zijn. Laat u dus niet onaangenaam verrassen en zorg dat u uw zaken op orde heeft!

De bestuurlijke boetes die door de Nederlandse Arbeidsinspectie u kunnen worden opgelegd wanneer u ten aanzien van het bovenstaande in gebreke blijft, zijn aanzienlijk!

 

Download hier onze algemene voorwaarden