Verbandmiddelen

Verbandmiddelen keuren

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer je snel hulp wilt verlenen, hebt u de juiste EHBO materialen nodig. Volgens de  Arbowet zijn bedrijven verplicht om een EHBO-uitrusting te hebben, zodat in geval van nood de juiste oplossing bij de hand is.

Hiervoor schrijft de Arbo-wet de volgende maatregelen voor:

  • Draag zorg voor een EHBO-koffer, aansluitend op de doelgroep, met (hulp)middelen die noodzakelijk zijn voor eventuele risico’s in uw organisatie.
  • Zorg voor volledigheid van de EHBO-koffer door deze regelmatig te controleren
  • Stel vast of er andere hulpmiddelen noodzakelijk zijn om veiligheid te vergroten.
  • Regelmatig toezicht uitoefenen op de volledigheid van de verbanddoos.
  • Indien nodig moeten er oog- en nooddouches aanwezig zijn.
  • De EHBO post moet het alarmnummer en zichtbare instructies hebben voor eerste hulp bij ongevallen.

Daardoor dient elk bedrijf te beschikken over verbandtrommels die aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De inhoud dient overeen te komen met de werksituatie.
  • Inhoud dient steriel te zijn.
  • De houdbaarheidsdatum mag niet zijn overschreden.

Voor het keuren van verbandtrommels bent u bij GvM keuringen aan het juiste adres. Wij inspecteren uw verbandtrommels volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

Verbandtrommels keuren en aanvullen

Verbandtrommels bevatten veel belangrijke benodigdheden, zoals verband, pleisters, gaasjes en een verbandschaar. Veel verbandmiddelen hebben een houdbaarheidsdatum en mogen niet worden gebruikt na deze datum. GvM keuringen inspecteert jaarlijks uw verbandtrommels en kan ook na een incident de inhoud bijvullen, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.