Draagbaar klimmateriaal

Keuring NEN 2484 – NEN2718 en EN131 Draagbaar klimmaterieel.

De Keuring NEN 2484 NEN2718 en EN131en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel is een visuele inspectie. Hierbij wordt er gekeken of er bijvoorbeeld: deuken, scheuren, rechtheid en/of manco’s zijn.

Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is de oorzaak van vele ongevallen met ladders en trappen. Door gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn veelal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel, dan is er vaak sprake van ondeugdelijk materieel.

Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van ladders, trappen, aluminium rolsteigers en dakrandbeveiligingen worden door GvM keuringen uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 NEN2718 en EN131en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.