Keuring elektrisch gereedschap (NEN3140)

Werkgevers worden door de Arbowet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en onderhoud van hun arbeidsmiddelen. Deze worden nader beschreven in het Arbo-besluit. Voor elektrisch gereedschap, verlengkabels, kabelhaspels, verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen.  kortom eigenlijk alles waar een kabel en stekker aan zit wordt de NEN3140 beschouwd als leidraad.

Veilig werken.
Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het materieel waar zij mee werken veilig is. Het is de taak van de werkgever om dit aan te tonen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor ongevallen waarbij technische mankementen een rol spelen. Op verzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie dient de werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van het aanwezige materieel te waarborgen.
Uw verzekeringsmaatschappij kan het ontbreken van een keuring aangrijpen om een eventuele aansprakelijkheid bij U neer te leggen. Het ontbreken van een keuring kan beboet worden.

Certificering.
GvM keuringen inspecteert en certificeert uw elektrisch gereedschap, machines en materieel volgens de NEN3140. De keuring omvat een visuele en een inspectie door meting en beproeving. Wanneer uw arbeidsmiddel volgens de NEN3140 is gecertificeerd. Is er voor uw elektrische arbeidsmiddel voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het Arbo-besluit.

De arbeidsmiddelen worden door ons voorzien van een uniek nummer en een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is.  U ontvangt een certificaat per machine met een omschrijving van de machine met de meetgegevens van de keuring. Voor elke keuring geld dat het een moment opname is.