Elektrisch gereedschap
(NEN 3140)

Werkgevers worden door de Arbowet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en onderhoud van hun arbeidsmiddelen.

Las apparatuur

Voor specifieke arbeidsmiddelen kunnen specifieke normen gelden. Dit geldt onder andere voorlasapparatuur. Hiervoor keuren wij volgens NEN-EN-IEC 60974-4.

Draagbaar klimmateriaal

De Keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 NEN2718 en EN131en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Valbeveiligingsmiddelen

Harnassen, vallijnen en andere valbeveiliging zijn er voor uw veiligheid. Hier moet u op kunnen vertrouwen.

Hijs en hefmiddelen

Alles onder de “haak” zoals hijsbanden, staalstroppen, hijskettingen maar ook evenaars en klemmen hebben een vrij hoog risico-ongelukken te veroorzaken.

Tuin, park, bos en grondverzetmachines

Bij het keuren van landbouw-, tuin-, park-, bos- en bouwmachines wordt in hoofdzaak naar de veiligheid gekeken.

Verbandmiddelen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer je snel hulp kunt verlenen, hebt u de juiste EHBO materialen nodig.